Farmy wiatrowe i ich bezpieczenstwo

W związku z rosnącą w ostatnich dziesięcioleciach liczbą turbin wiatrowych na całym świecie, nie jest zaskoczeniem, że dochodzi do wypadków z ich udziałem. Choć większość wypadków nie kończy się poważnymi obrażeniami lub śmiercią, nadal istnieje ryzyko ich wystąpienia.

Bezpieczeństwo farm wiatrowych – czy jest zagrożone?

Turbiny wiatrowe są coraz bardziej popularną formą energii odnawialnej. Wykorzystują one wiatr do wytwarzania energii elektrycznej i zazwyczaj są zlokalizowane na wzgórzu lub szczycie góry. Farmy wiatrowe można również znaleźć na morzu, na obszarach o silnych wiatrach, np. na oceanie.

Farmy wiatrowe nie są jednak pozbawione ryzyka. Turbiny wiatrowe są konstrukcjami wysokociśnieniowymi, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ptaków, nietoperzy i dzikich zwierząt, jeśli znajdą się zbyt blisko nich. Jeśli ptak lub nietoperz zostanie uderzony przez jedną z takich wież, może zaplątać się w łopaty turbiny i zginąć. Wieża może również spowodować obrażenia i złamania kości u osób, które wejdą z nią w kontakt. Turbiny wiatrowe są także narażone na działanie trudnych warunków atmosferycznych. Wichury mogą zrywać turbiny z miejsc, w których mają stanąć, i uszkadzać urządzenia w sposób uniemożliwiający ich naprawę.

Jak bezpiecznie korzystać z farm wiatrowych?

Aby zapobiec wypadkom, farmy wiatrowe powinny być budowane jak najdalej od obszarów mieszkalnych i co najmniej 10 kilometrów od głównych dróg szybkiego ruchu. Farmy wiatrowe powinny być także lokalizowane w miejscach, gdzie zakłócenia powodowane przez ludzi są minimalne, i muszą być dobrze widoczne, tak aby ludzie mogli je dostrzec.

Farmy wiatrowe muszą być także odpowiednio konserwowane. Na przykład turbiny wiatrowe muszą być regularnie sprawdzane pod kątem usterek i w razie potrzeby regulowane. Należy je także regularnie zamiatać w poszukiwaniu ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić łopaty, doprowadzić do wypadku lub zmniejszyć ich wydajność. Ponadto należy je trzymać z dala od linii energetycznych - zawsze w odległości co najmniej 200 metrów - aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem i pożaru w wyniku uderzenia pioruna (lub, co gorsza, porażenia prądem).

Bezpieczeństwo eksploatacji farm wiatrowych

Na ogólne bezpieczeństwo farmy wiatrowej składa się wiele czynników, w tym m.in:

  • Projekt obiektu i jego elementów, takich jak turbiny i linie energetyczne.
  • Lokalizacja obiektu w stosunku do pobliskich dróg i społeczności.
  • Konserwacja linii energetycznych i innej infrastruktury połączonej z obiektem.
  • Rodzaj eksploatacji, która jest wykorzystywana do utrzymania pracy turbin.

Ponieważ farmy wiatrowe są zazwyczaj eksploatowane przez 24 godziny na dobę, ważne jest, aby operatorzy farm wiatrowych podjęli kroki w celu ochrony swoich obiektów przed uszkodzeniami lub klęskami żywiołowymi. Ważne jest również, aby mieszkańcy i pobliskie społeczności były świadome obecności farm wiatrowych i ich potencjalnych oddziaływań.

Jakie zagrożenia czyhają na farmach wiatrowych?

Farmy wiatrowe mogą być niebezpieczne. Mogą być magnesem przyciągającym pioruny, a łopaty turbin mogą się łamać, powodując uderzenia łopat w samoloty. Turbiny mogą także uwalniać niszczący ładunek elektryczny, który może uszkodzić lub zniszczyć sprzęt. Istnieje ryzyko, że ptaki morskie mogą zderzyć się z wieżami lub w nie wlecieć. Wieże stwarzają także ryzyko uderzenia przez spadające drzewa lub kamienie. Ponadto farmy wiatrowe są hałaśliwe, co może powodować problemy dla okolicznych mieszkańców i zwierząt. Wszystkie te zagrożenia mogą prowadzić do obrażeń lub śmierci. Jeśli mieszkasz w pobliżu farmy wiatrowej i doświadczasz któregoś z tych problemów, natychmiast skontaktuj się z lokalnymi władzami.